Daniel Lenik

+48 661 114 212
kontakt@daniellenik.pl

„Potykając się można zajść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.”

Johann Wolfgang Goethe

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii logoterapii – analizy egzystencjalnej (akredytacja Viktor Frankl Institut w Wiedniu) oraz certyfikowanym terapeutą uzależnień. Ukończyłem studium psychoterapii Ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych w trakcie certyfikacji, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Uczestniczyłem między innymi w następujących konferencjach: Implikacje diagnozy i psychoterapii w przebiegu uzależnień behawioralnych, psychoterapia grupowa w uzależnieniach, perspektywy lecznictwa odwykowego.

Rozwijam się w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Pracuję pod stałą superwizją.

Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu.

W swojej pracy buduję relację opartą na zaufaniu, akceptacji i wzajemnym szacunku, ponieważ jestem przekonany, że jest to podstawa wszelkich działań mających wpływ na proces terapeutyczny.

W gabinecie przyjmuję osoby dorosłe, które chcą usprawnić jakiś obszar swojego życia, uwolnić się od destrukcyjnych myśli, emocji, schematów, nawyków i zachowań, utrudniających przeżywanie wystarczająco satysfakcjonującego życia.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, grupową i par, a także warsztaty rozwoju osobistego.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

 • utraty poczucia sensu życia
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • problemów z przeżywaniem emocji
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • stanów lękowych
 • depresji
 • syndromu DDA/DDD
 • nerwic
 • uzależnienia bądź współuzależnienia
 • ogólnego zagubienia
 • potrzeby wsparcia w byciu rodzicem, współmałżonkiem, partnerem
 • potrzeby rozwoju osobistego

W swojej pracy stwarzam okazje, aby klient sam sprawdził, co jest dla niego odpowiednie, a co nie i uzyskał świadomość własnych uczuć, myśli, emocji i potrzeb, odzyskując kontakt ze swoim wewnętrznym głosem. Wierzę, że klient jest w stanie samodzielnie znaleźć najlepsze rozwiązanie swojego problemu, ponieważ wszystko, co jest do tego potrzebne ma już w sobie, a ja jestem od tego, aby pomóc mu to odkryć. Wspólnie z klientem pracuję nad tym, aby pogłębił świadomość siebie i poprawił relację z innymi ludźmi i ze światem, tak aby miał większy wpływ na siebie i tym samym dokonywał świadomych i odpowiedzialnych wyborów za swoje życie, osiągając większą z niego satysfakcję. Koncentruję się na tym, co jest możliwe, a nie na tym co ma być idealne. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, a więc terapię dostosowuję indywidualnie, próbując dostać się do ukrytego potencjału wewnątrz klienta. Bliskie jest mi podejście integrujące ciało, psychikę i sferę duchową człowieka. Jeśli czujesz, że mogę Ci się przydać – zapraszam do kontaktu.

Daniel Lenik

+48 661 114 212
kontakt@daniellenik.pl

ul. Piłsudskiego 36/7a (domofon 11)
58-500 Jelenia Góra